for virksomheder

Vil I styrke jeres grønne profil? Investeringer hos os skaber værdi til jeres (Grønne) CSR, eller ESG, det skaber position og branding, viser hvem I er, og det viser jeres intentioner for fremtiden.

for virksomheder

Vil I styrke jeres grønne profil? Investeringer hos os skaber værdi til jeres (Grønne) CSR, eller ESG, det skaber position og branding, viser hvem I er, og det viser jeres intentioner for fremtiden.

mission med pil

Vores mission

At vise hvordan virksomheder kan være med til at bakke op om FN Verdensmål. At styrke planetens grønne fremtid, biernes habitater, og samtidig sætte fokus på trivsel, og læringrum, for børn og andre.

Din investering

Er med til at styrke din position på markedet. En investering hos os, skaber branding, position og styrke til din virksomhed, og samtidig skabes værdier til CSR, det grønne CSR, og ESG.  

Pr Januar 2022 kan vi også registrere din investering hos FN, som så viser den worldwide, hvis I ønsker det skal kunne ses. Vi følger samtidig EU Biodiversity for Business 2021, og når den platform kører, registrerer vi din virksomhed her ligeledes. Kontakt os for at høre nærmere.  

Bliv kontaktet

mission med pil

Vores mission

At vise hvordan virksomheder kan være med til at bakke op om FN Verdensmål. At styrke planetens grønne fremtid, biernes habitater, og samtidig sætte fokus på trivsel, og læringrum, for børn og andre.

Din investering

Er med til at styrke din position på markedet. En investering hos os, skaber branding, position og styrke til din virksomhed, og samtidig skabes værdier til CSR, det grønne CSR, og ESG.  

Pr Januar 2022 kan vi også registrere din investering hos FN, som så viser den worldwide, hvis I ønsker det skal kunne ses. Vi følger samtidig EU Biodiversity for Business 2021, og når den platform kører, registrerer vi din virksomhed her ligeledes. Kontakt os for at høre nærmere.  

I dag er det ligeledes vigtigt ikke kun at have styr på værdierne til kunderne, men i lige så høj grad at være en attraktiv arbejdsplads for ansatte, det er dem der sælger din virksomhed, de er ansigtet til verden og kontakten kunden har. Pas godt på dem, og de viser det bedste af din virksomhed.

Bliv kontaktet

Cirkulær Økonomi

Produktionsvirksomheder kan investere i Beekind, uden nødvendigvis at skulle have penge ”op ad lommen” og vi tilbyder dermed helt unikke muligheder for at skabe position og branding for netop jer. Dette sker via samarbejdspartnere, kontakt os for at høre nærmer. Vi har allerede påbegyndt rejsen og der vil komme en film omkring det her.  

Hvad får i?

Investeringer hos os, skaber evidens for jeres grønne fremtidsorienterede tænkning. Vi benytter Citizen Science som hjælp til at vise den direkte vækst af arter i Original Parken. Læs mere om citizen Science her.  

Din investering hos os, vil nemt kunne omsættes til marketingværdi, således at din virksomhed vil stå stærkt overfor samarbejdspartnere, kunder, investorer og ansatte.    

En investering hos os, skaber stærk branding, hvor din virksomhed viser hvordan I er med til at passe på omverden, hvordan I er med til at tænke bæredygtighed, og den viser hvordan I bakker op om Europæiske tiltag såsom EU Green Deal, EU Biodiversitystrategy2030, og helt op til FN Verdensmål, og endda WBCSD målsætninger. Beekind har fokus på hele 60% af WBCSD målsætninger for en bæredygtig fremtid. Læs med her om WBCSD.  

Beekind er endnu ikke medlem af Global Compact, dette kommer.  

Værdierne i de forskellige sponsorater styrkes, alt efter sponsorat. Kontakt os for at høre nærmere omkring det vi tilbyder her. Dog ethvert sponsorat gavner de vilde bier. En Beewild sponsor, har helt unikke rettigheder og muligheder, og samtidig er vi åbne for at lytte til jeres behov, så I kan her være med til at målrette konceptet, så det passer bedst til jer! 

I bor

Er ikke en hindring. Vi har mulighed for at sende samarbejdspartnere ud i dit lokalområde hvis I støtter Beekind. Her kan læres om bl.a. sankning af vilde urter i netop lokalområdet, og opleve kontakten med naturen der hvor I er. Om det er Nordjylland eller København gør ingen forskel. Vi udsender også online materiale.  

Hvordan kan vi gøre en forskel?

Tag kontakt, og lad os få en snak om jeres muligheder.  

luke-stackpoole-eWqOgJ-lfiI-unsplash-min

Beekind understøtter 4 af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Beekind støtter op om FN´s Verdensmål på flere parametre, FNs verdensmål udkom i 2015.  De giver opmærksomhed på hvilken verden vi ønsker at skabe fremadrettet, og hvordan.

Beekind understøtter 4 af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Beekind støtter op om FN´s Verdensmål på flere parametre, FNs verdensmål udkom i 2015.  De giver opmærksomhed på hvilken verden vi ønsker at skabe fremadrettet, og hvordan.

Design uden navn (5)

Mål 3: Sundhed og trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Vi hjælpe virksomhederne med at passe på deres ansatte.

Design uden navn (5)

Mål 13: Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. 

Design uden navn (5)

Mål 15: Livet på land

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Certifikater

Beekind Original Park

Beedreamer

Beesponsor

Beecapable

Beewild

Øvrige Certifikater

Beedonator

Beeforest

Beenature

Fremtiden

Der er allerede nu lagt planer for fremtiden; Beekind kan udvikles i mange retninger. I kan her læse lidt om hvad der er i støbeskeen for denne start-up.

Tal

Når haven har et par år på bagen, vil der beregnes på værdierne i Økosystem Services. Dette kan bl.a. ske igennem Institut for miljøvidenskab på Århus Universitet. I kender måske det her med carbon footprint i dag, hvor meget CO2 udledes og optages. Et område som Beekind tilbyder er så nytænkende og unikt, at der skal beregnes på dette senere. Når det sker, vil din virksomhed kunne brande sig med at være en del af de tal der skabes.

Udbrede Beekind konceptet

Målet er at få bi-jord spredt ud over hele Danmark, og på et tidspunkt at kunne vise det på et kort. Bierne flyver dagligt ikke særligt langt væk fra deres bosted, så der er brug for at vi har en masse steder spredt ud over landet, hvor bierne kan finde habitater. Beekind Original Park skal udgøre et læringsrum, som vil give adgang for besøg, andre steder vil bygge på den erfaring som er omkring permakultur, planter som gavner de vilde bier, og samtidig styrker lokal biodiversitet.