PRIVATLIVSPOLITIK

DATAANSVAR

Beekind behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan virksomheden behandler dine data.

Beekind er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske Persondataforordning, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Inden for dette ansvar behandles modtagne data af ansatte og af medlemmerne af bestyrelse. I det omfang data deles med eksterne leverandører, sker det inden for rammerne af en databehandleraftale.

Beekind sikrer fair og transparent databehandling. Når Beekind  beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser Beekind dig om, hvilke data Beekind behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

BEHANDLING AF PERSONDATA

FORMÅL

Beekind indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker ved:

  • Behandling donationer og levering af vores ydelser
  • Tilpasning af vores kommunikation i nyhedsbreve og på sociale medier samt fremsendelse af markedsføringsmaterialer, såfremt dette er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder den årlige indberetning til SKAT, så dit bidrag til os fremgår af din selvangivelse
  • Cookies på hjemmeside

 

Beekind behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til disse formål. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os og derfor indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for forretningsdriften.

KATEGORIER FOR BEHANDLING AF PERSONDATA

Beekind anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester og i vores kontakt med dig.

De kategorier af databehandling, Beekind anvender, omfatter:

  • Cookies på hjemmesiden: Der registreres et unikt ID, IP-nummer, geografisk placering, tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon og hvilke sider du klikker på (interesser)
  • Almindelige personoplysninger: Der registreres et unik ID, navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mail og evt. betalingsoplysninger (registrerings- og kontonummer)

BEEKIND BEHANDLER KUN RELEVANTE PERSONDATA (BEHANDLINGSGRUNDLAG)

Beekind behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Det betyder at når du give et bidrag til os, køber en vare i Beekinds webshop eller indgår anden form for aftale med os, så behandler Beekind udelukkende dine almindelige personoplysninger til det formål.

Beekind kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at Beekind kan opfylde aftalen med dig eller for, at Beekind kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os

Beekind har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, Beekind har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for Beekinds legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

Følgende legitime grunde ligger til grund for den nuværende databehandling:

TIL KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING (BEHANDLINGSGRUNDLAG)

Beekind har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn, adresse, post nr. by, mobiltelefonnummer og e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Beekinds legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så Beekind bedre kan tilpasse tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Beekind overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at Beekind udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.

OPFYLDELSE AF LOVKRAV (BEHANDLINGSGRUNDLAG)

I visse tilfælde er Beekind også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Beekind skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for Beekinds Behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

COOKIES OG NYHEDSBREVE (BEHANDLINGSGRUNDLAG)

Er du ikke bidragyder hos os, men fx blot bruger af Beekinds hjemmeside eller tilmeldt nyhedsbrevet, har Beekind – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering.

SAMTYKKE

Beekind beder om dit samtykke, inden Beekind behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre Beekind har et lovligt grundlag for at indhente dem. Beekind oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Beekind videregiver ikke dine persondata til andre aktører uden dit samtykke.

SLETNING

Beekind sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Persondata på bidragsydere slettes fem år efter sidste donation. Betalingsdata anonymiseres og beholdes til statistisk brug.

Persondata fra personer, som IKKE har givet en donation, slettes 18 måneder efter oprettelsen, med mindre der gives en fornyet tilladelse.

SIKKERHED

Beekind har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

TEKNISKE OG ORGANISATORISKE FORANSTALTNINGER

Beekind har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Der benyttes kun software uden kendte sikkerhedshuller, og sørger løbende for at holde software opdateret.

Ved ansættelse af nye medarbejderes gennemgås denne privatlivspolitik og IT-sikkerhedpolitikken og de standardprocedurer, der er knyttet til disse. Det gøres for at indskærpe, hvordan den enkelte medarbejder skal agere i forhold til interne sikkerhedsprocedurer.

BRUG AF COOKIES

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor er uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

COOKIES

Hjemmesiden www.beekind.dk anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som for eksempel virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, og at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Hjemmesiden www.beekind.dk indeholder cookies fra tredjeparter.

DINE RETTIGHEDER

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Beekind behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad BeeKind anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Beekind opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang Beekind videregiver data i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Beekind. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på siden.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, Beekind behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil Beekind have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Beekind indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte Beekind, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger Beekind, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger Beekind for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Klager om vores datahåndtering kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

KONTAKTOPLYSNINGER:

Kontaktperson: Beekind, Dina Moos
Adresse: Bygaden 14a, 6340 Kruså
CVR: 41597003
Telefonnr.: + 45 26 33 35 53
Mail: dina@beekind.dk
Website: www.beekind.dk

Denne politik er sidst opdateret d. 12. november 2021