Støt naturen

Din støtte er med til at sikre naturen, hvor den findes og er truet, og samtidig genopbygge den, hvor de vilde bier har brug for den.

Bliv bi-beskytter

Bliv naturbeskytter, og vær en del af vores rejse til gavn for de vilde bier. Samtidig modtager du/I et certifikat fra Beekind med dit (eller firma) navn på, samt årstal projektet støttes.

Hvad støtter jeg helt konkret?

Beekind afsætter et fast antal m2 til et jordlod. Ud af disse m2, betaler sponsor for de 2/3 og Beekind giver 1/3 for at have plads til stisystemer, sø og mere. Beekind har et park design udført af konsulenter og eksperter på området, permakultur og skovhaver, og ind i dette design for i forvejen er meget bi-venligt grundet stor biodiversitet, er der også tænkt udelukkende bi-gavnlige planter, samt bolig til bierne og mere. -Kvastbunker, stenbunker og mere. Et sponsorat er gældende for 12 måneder. Herefter skal projektet støttes igen. Dette fordi der specielt i starten, kræves pasning og pleje af planterne og det kræver udvikling af virksomheden at kunne sprede biodiversitet ud til landmændene og andre steder. På sigt, skal området kræve mindre pleje, da hele skovhaveprincippet, og permakulturprincipperne, netop bygger på, at det hviler i sig selv og ikke skal genplantes, men stadig afgiver ”afgrøder” og står i sin oprindelige tiltænke form. 

Beekind ser gerne at virksomheder, går ind i en 2-årig kontrakt, så Beekind sikres mulighed for at have ressourcer til genplanting, vedligehold m.m. år 2.  

Det du betaler for, er altså tilplantning af jord, som er til gavn for de vilde bier.  

Sponsorer jordlodder

Hvad er de andre Beekind områder?

Der hvor Beekind er med i planteplaner, vil omdrejningspunktet for beplantning være bi-venligt, og samtidig have nogle rødder inden for skov- og permakulturdyrkning. Det er ikke nødvendigvis ren permakultur, men principperne og planterne udvalgt, vil oftest være kendte planter her. Beekind går ind i samarbejder og ser på, hvad der er behov for i de forksellige projekter. Derfra udarbejdes en unik planteplan for projekter vi indgår i, uden for vores Originale Park. Det kan være alt fra at tilså tidligere græsarealer, med blomsterblandinger til gavn for bier og biodiversitet, til at plante stærke skovbryn med træer og bundplanter der er bi-gavnlige.  På græsarealer, og i vores blomsterblandinger, kan vi endda målrette denne beplantning til at styrke den biodiversitet i området, som biologer anbefaler. Ring og hør nærmere.  

Beekind ser gerne at virksomheder, går ind i en 2-årig kontrakt, så Beekind sikres mulighed for at have ressourcer til genplanting, vedligehold m.m. år 2. Det du betaler for, er altså tilplantning af jord, som er til gavn for de vilde bier.  

Vores principper

Vores målsætning er kun at beplante én gang på et område. Vi arbejder på at have flerårige planter, som kan passe sig selv uden pleje, efter nogen tid, med pleje.  

Som iværksætter er min tanke ikke at jeg skal tjene indtægt ved genbeplantning igen og igen i et område vi har været, mit fokus vil være at få mere jord udlagt til natur og biodiversitet. -Bæredygtighed.  

Beekind ser gerne at virksomheder, går ind i en 2-årig kontrakt, så Beekind sikres mulighed for at have ressourcer til genplanting, vedligehold m.m. år 2. Det du betaler for, er altså tilplantning af jord, som er til gavn for de vilde bier.  

GIV ET BIDRAG

Gør en forskel for naturen. Støt naturen med et valgfrit beløb og skab bedre levesteder for dyr og planter i Danmark.

HVEM ER BEEKIND

Jeg er iværksætter og alenemor til dette skønne lille menneske. Bag mig har jeg igen et helt hold af fantastiske hjælpere, som også gerne ser denne idé ført ud i virkeligheden. Jeg har tidligere i livet været iværksætter, og det er her min ild er begravet. -Samtidig med en kobling ind på at skabe den bedste fremtid for os alle.

FOR VIRKSOMHEDER

Se hvordan jeres virksomhed kan gøre en konkret forskel for naturen, jeres kunder og medarbejdere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekt.

Læs mere omkring Beekinds politik for beskyttelse af dine personlige oplysninger og om hvordan dine data bliver behandlet.