Om BeeKind

Vi skaber et naturligt habitat for de vilde bier, igennem salg af jordlodder, som sponsorater. De jordlodder der sponsoreres, beplanter vi med bivenlige planter, der igen indgår i et større projekt om at skabe en skovpermakulturhav.

Om BeeKind

Vi skaber et naturligt habitat for de vilde bier, igennem salg af jordlodder, som sponsorater. De jordlodder der sponsoreres, beplanter vi med bivenlige planter, der igen indgår i et større projekt om at skabe en skovpermakulturhav.

Bierne

Bierne er vigtige byggesten i vores biodiversiet, vi skal passe på dem for at bevare en sund planet. Beekind følger FNs klimaprogram, og vi går højt op i at støtte FN Verdensmål for en bedre fremtid. Læs lidt med her.  

Vi ønsker at skabe balance  i de vilde biers naturlige habitater, og samtidig ønsker vi i Beekind Original Park, at sætte fokus på det som også styrker vores fælles fremtid, ro og mindfulness. Sindet skaber vores fremtid, og skaber vi roen til at være i nuet, styrkes evnen til innovation og nytækningMindfulness øger endda vores empatiske evne. Læs lidt her om hvad UNESCO har skrevet så fint omkring emnet, både ift børn og arbejde, innovation.

Honningbier?

Nej, på ingen måde nogen form for honningproduktion. Igennem de par år jeg nu har researchet området, har det jeg har fundet frem til vist mig, at honningbierne rent politisk har været favoriseret igennem en del år, og af den grund at der hænger et erhverv bag dem, Honningproduktion og salg. Beekind vil gøre en forskel for ren natur, og de vilde bier. Der kommer igen bistader op til honningbier, og der vil på ingen måde være fokus på salg af honning i Beekind.  

De værdier som sponsorater køber sig ind på, har intet med honning, og honningproduktion at gøre.  

Hvad kræver de vilde bier?

Vi planter blandt andet buske, frugttræer, urter og blomster til at styrke biernes habitat. Vi opsætter små huse hvor de vilde bier kan bosætte sig. Der er søer og en mose i nærheden. vi opsætter små huse, kvast- og stenbunker, hvor nogle af bierne kan bosætte sig. Området ved parken, er placeret ved et natura 2000 område nogle hundrede meter væk, og på den anden side, er der fredsskov. Der er en mose, og små søer i området. Faktisk er der en sjov historie, ét af Danmarks første moselig blev fundet her, men dengang vidste de ikke hvad de skulle gøre, og han blev derfor begravet på den lokale kirkegård. Læs mere her.

Vil du beskytte de vilde bier?

Vil I styrke jeres grønne profil? Invester i den vilde natur og vær med til at sikre en grøn fremtid!